Hướng Dẫn Tự Die Và Mở Khóa CP 72h 5s Tự die CP 72h
+Đầu tiên tạo 1 trang fan page sau đó thêm 1 QTV page (mời bạn bè hay ai cũng được) -> Sau đó tự xóa mình ra khỏi nhóm.
+Hoặc thêm njk này vô page làm QTV, thêm: +84933997122
nhập mật khẩu và set làm QTV cứ nhấp thêm liên tục r tự die 72h.

Mở khóa 5s

+Cái này chỉ dành cho tài khoản của mình đăng nhập Facebook trên điện thoại của mình thôi nhé ( Lưu AVT facebook trước khi die)
+Sau khi làm cách trên tự die 72h thì trên điện thoại của mình vẫn còn đăng nhập chưa đăng xuất -> Ta vào nhắn tin messenger cho vài người bạn ( báo lỗi)
+Quay trở lại facebook trên điện thoại ta bị out và login xác minh ảnh -> ta gửi ảnh AVT facebook của mình lên rồi gửi -> gửi -> đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản..

Cách này dành cho 5S không về

Truy cập link:
+Face VPN (IP) Ấn độ +NN US trên điện thoại rồi gửi chứng minh thư bản thân lên.
*Lưu ý chỉ trên điện thoại nhé -> Chúc các bạn troll bạn bè thành công 

CHUYÊN MỤC
- - 1 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (1)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé